Boetiek / Boutique

Bestelling / Commande

Wanneer u dit formulier verzendt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens door vzw ANPCV worden verzameld, verwerkt en bewaard met het oog op het afhandelen van uw bestelling. / En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données soient collectées, traitées et stockées par ASBL ANPCV dans le but de traiter votre commande.
© 2024 ANPCV vzw - Contactformulier
Development by branckaerts.be | Login